Lịch công tác tuần 19 năm 2014 (từ 05/05 đến 11/05)

TUẦN 19 THEO NĂM 2014

TUẦN 39 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 05/05/2014 đến ngày 11/05/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

05/05

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung : Họp Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám hiệu
Địa điểm : Phòng khách Ban Giám Hiệu
Thành phần : Các đồng chí trong Ban Giám hiệu và UVTV Đảng uỷ.

Bí thư Đảng uỷ

Thứ Ba

06/05

Sáng

8h30

Nội dung : Họp Đảng uỷ
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ; PHT. Đào Văn Đông

Bí thư Đảng uỷ

Chiều
14h00

Nội dung : Họp giao ban toàn trường
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Ban Giám Hiệu; VP Đảng uỷ; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó Phòng, Khoa, các Bộ môn tại cơ sở Hà Nội. Cơ sở đào tạo Thái Nguyên và Vĩnh Yên : Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Phòng, Phó Khoa.

Hiệu trưởng

Thứ Tư

07/05

Sáng

8h30

Nội dung : Họp xét duyệt đề cương các ngành của Bộ môn Kết cấu và Vật liệu xây dựng
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Bộ môn Kết cấu - Vật liệu; Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp xét duyệt đề cương các học phần của Bộ môn Cơ sở kỹ thuật dậy cho Kinh tế xây dựng.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Bộ môn Cơ sở kỹ thuật; Bộ môn Kinh tế xây dựng; Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng

Thứ Năm 08/05

Sáng

   

Chiều

14h00

Nội dung : Họp rút kinh nghiệm làm đồ án tốt nghiệp
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : PHT.Nguyễn Hoàng Long; PHT.Trần Quang Dũng; Phòng Đào tạo (3 cơ sở đào tạo); Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo; Khoa Đào tạo tại chức; Trưởng, Phó khoa, Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa Công trình, khoa Kinh tế và Khoa Cơ khí; Giám đốc; Trưởng bộ môn Công trình, Kinh tế cơ sở đào tạo Thái Nguyên;

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

09/05

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy

10/05

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

11/05

Sáng

   

Chiều

   
 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
 
Share on facebook