Lịch công tác tuần 20 năm 2014 (từ 12/05 đến 18/05)

Lịch công tác tuần 20 năm 2014

TUẦN 20 THEO NĂM 2014

TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 12/05/2014 đến ngày 18/05/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

12/05

Sáng

Nội dung : Làm việc với đoàn đánh giá cuối kỳ dự án JICA.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần: Hiệu trưởng; Phòng KHCN- HTQT
 Hiệu trưởng

Chiều
 

 

 

Thứ Ba

13/05

Sáng

8h00

Nội dung : Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở Hà Nội
Thành phần : Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên của cơ sở Hà Nội 

Bí thư Đảng uỷ

Chiều
14h00

Nội dung : Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở Vĩnh Yên
Thành phần : Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên của cơ sở Vĩnh Yên

Bí thư Đảng uỷ

Thứ Tư

14/05

Sáng

8h30

Nội dung : Họp xét duyệt đề cương các học phần của Bộ môn Cơ sở kỹ thuật dạy cho Kinh tế xây dựng.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Bộ môn Cơ sở kỹ thuật; Bộ môn Kinh tế xây dựng; Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 Nội dung : Họp về việc sử dụng trang thiết bị thí nghiệm ngành cơ khí và công nghệ thông tin điện tử, truyền thông.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Ông Trinh- Phòng KHCN-HTQT; Ông Sự, Ông Dậu- Phòng HCQT; Ông Quang Anh- Khoa cơ khí; Ông Trần Hà Thanh- Khoa CNTT; Ông Tô Bình; Ông Chót- Trung tâm Công nghệ cơ khí.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm 15/05

Sáng

8h00

Nội dung : Thẩm định chương trình đào tạo: Truyền thông mạng máy tính; Cơ điện tử
Địa điểm : Hội trường A, Học viện KTQS
Thành phần : PHT.Nguyễn Hoàng Long; Ông Hùng; Bà Úy; khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Phòng đào tạo.

(7h30p, Xe xuất phát tại Trường)

 Hiệutrưởng

Chiều

13h30

Nội dung : Ký biên bản làm việc với đoàn đánh giá cuối kỳ dự án JICA
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần : PHT Khiêm; PHT Long; Ông Trinh; Ông Sự; Bà Thủy; Ông Cường; Ông Hiếu; Bà Hương và các thành viên BQL dự án ODA.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

16/05

Từ

8h30- 17h00

Nội dung : Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ II:TIẾNG HÁT CNVC-LĐ VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG
Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở Hà Nội
Thành phần : BGH; lãnh đạo các đơn vị; diễn viên
Ban chỉ đạo Hội diễn

 

   

Thứ Bảy

17/05

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

18/05

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook