Lịch công tác tuần 23 năm 2014 (từ 02/06 đến 08/06)

TUẦN 23 THEO NĂM 2014

TUẦN 43 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 02/06/2014 đến ngày 08/06/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

02/06

Sáng

8h00

Nội dung : Họp xây dựng kế hoạch và giao khối lượng công tác năm học 2014 – 2015
Địa điểm : Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Thành phần : Ô. Lâm (P.Đào tạo); Phòng Đào tạo; Trưởng các bộ môn cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

PHT. Nguyễn Hoàng Long

9h00

Nội dung : Họp Ban xây dựng Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ cho trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải”
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : BGH; P.KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô.Hiếu, Ô.Hải, B.Hiền); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Thế Anh (P.ĐBCL); Ô.Sự (P.HC-QT); Ô.Cường (Ban XDCB); Ô.Bằng (P.TCCB); Khoa Công trình ( B. Hương, B. Loan, Ô. Nguyễn Anh Tuấn, Ô. Lành, Ô. Cẩn, Ô. Thắng, Ô. Tiến, Ô. Ngân, Ô. Nguyễn Thanh Hưng, Ô.Thái, Ô. Hiếu, Ô.Trần Ngọc Hưng, Ô.Phúc, Ô.Tuyên, Ô.Khoa, Ô.Mạnh)

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Lễ phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo và tuyên dương khen thưởng HSSV tham gia các cuộc thi năm 2014
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ô. Quang (P.CTHSSV); Ô. Trinh (P. KHCN-HTQT); Ô. Tô Bình (TT.CNCK); Ô. Sự (P.HC-QT); B. Thuỷ (P.TC-KT); B. Hương (K.Công trình); Ô. Lâm (P. Đào tạo); Ô. Thế Anh (P.ĐBCL); Ô. Quang Anh (Khoa Cơ khí); B.Lê (Khoa KTVT); Ô. Thanh (Khoa CNTT); Ô. Trầm (PBT Đoàn TN)

PHT. Đào Văn Đông

Thứ Ba

03/06

Sáng
8h00

Nội dung : Họp Đảng uỷ
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ; PHT. Đào Văn Đông
Bí thư Đảng uỷ

Chiều
14h00

Nội dung : Họp giao ban toàn trường
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Ban Giám Hiệu; VP Đảng uỷ; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó Phòng, Khoa, các Bộ môn tại cơ sở Hà Nội. Cơ sở đào tạo Thái Nguyên và Vĩnh Yên : Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Phòng, Phó Khoa.

Hiệu trưởng

Thứ Tư

04/06

Sáng

8h008h00

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Tin học ứng dụng, Bộ môn Điện – Điện tử, Bộ môn Tin học cơ sở)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa CNTT, Bộ môn Tin học ứng dụng, Bộ môn Điện – Điện tử, Bộ môn Tin học cơ sở, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Thống nhất lại ĐCCT 2 học phần Thuỷ lực – Thuỷ văn và Thuỷ lực CS (Bộ môn Công trình thuỷ, Bộ môn Môi trường)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Công trình thuỷ, Bộ môn Môi trường, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Chiều
13h30

Nội dung : Bảo vệ đề cương chương trình ngành Kinh tế xây dựng
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Kinh tế xây dựng, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm 05/06

Sáng

7h30

Nội dung : Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp và cơ hội việc làm
Địa điểm : Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên.
Thành phần : BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên; Ô. Lâm (P. Đào tạo), Ô. Quang, Bà Nhung (P.CTHSSV); Ô.Thế Anh (P.ĐBCL); Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Bà Thanh (P.TCCB); Ô.Tô Bình (TT.CNCK); Trưởng các Khoa Công trình, Kinh tế vận tải, Đào tạo tại chức, CNTT, Cơ khí.
(Xe xuất phát từ 5h30 tại trường)

Hiệu trưởng

8h00

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Máy tàu thuỷ, Bộ môn Đầu máy toa xe)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Bộ môn Máy tàu thuỷ, Bộ môn Đầu máy toa xe, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Sáu

06/06

Sáng

   

Chiều

14h00

Nội dung : Lễ phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo và tuyên dương khen thưởng HSSV tham gia các cuộc thi năm 2014
Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội
Thành phần : BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc; Thành viên các Đội tuyển ( Olympic cơ học; Tay nghề giỏi cấp Bộ, toàn Quốc; Robocon; Lái xe tiết kiệm nhiên liệu) và các GV hướng dẫn; đại diện sinh viên các lớp.

Hiệu trưởng

   

Thứ Bảy

07/06

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

08/06

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook