Lịch công tác tuần 24 năm 2014 (từ 09/06 đến 15/06)

TUẦN 24 THEO NĂM 2014

TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

09/06

Sáng
10h00

Nội dung: Tiếp đoàn về kiểm tra, đánh giá công tác GDTC và phong trào TDTT năm học 2013 – 2014.
Địa điểm: Phòng họp Tầng số 3 Tầng 2 Thư viện
Thành phần: Bà Thanh (P.TCCB), Ô.Bình (Công đoàn), Ô.Lâm (P. Đào tạo), Ô.Kỷ (Bộ môn QP-AN), Ô.Quang (P.CTHSSV), Ô.Sự (P.HCQT), Ô.Trầm (Đoàn TN), Ô.Tuấn (Bộ môn GDTC Vĩnh Yên), Bộ môn GDTC (Hà Nội)

PHT. Trần Quang Dũng

Chiều

   

Thứ Ba

10/06

Sáng

8h00

Nội dung : Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Phòng đào tạo (3 cơ sở đào tạo)

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Tư

11/06

Sáng
8h00

Nội dung: Họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: PHT. Đào Văn Đông; Phòng đào tạo (Ô.Lâm, Bà Hạnh).

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban xây dựng dự án JICA giai đoạn 2
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: PHT.Nguyễn Hoàng Long; PHT.Đào Văn Đông; PHT. Vũ Ngọc Khiêm; Ô.Trinh (P.KHCN); Bà Hương (K.Công trình);

Hiệu trưởng

14h00

Nội dung: Nghiệm thu giáo trình dự án JICA giai đoạn 2 (Giáo trình Cơ học kết cấu)
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng.

TS.
Phạm Quốc Doanh

Thứ Năm 12/06

Sáng

8h00

Nội dung : Bảo vệ đề cương các học phần hệ Đại học chính quy ngành Điện- Điện tử
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo CNTT, Bộ môn Điện – Điện tử, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Hiệu trưởng

8h30

Nội dung: Nghiệm thu giáo trình dự án JICA giai đoạn 2 (Giáo trình Thiết kế xây dựng cống)
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng.

TS. Nguyễn Hoàng Long

8h30

Nội dung: Nghiệm thu giáo trình dự án JICA giai đoạn 2 (Giáo trình Sức bền vật liệu)
Địa điểm: Phòng họp số 3 Tầng 2 Thư viện
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng.

TS. Ngô Thị Thanh Hương

Chiều

14h00

Nội dung : Bảo vệ đề cương các học phần hệ Đại học chính quy ngành Kinh tế xây dựng
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo KTVT, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Bộ môn Xây dựng DD&CN, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

13/06

Sáng

8h00

Nội dung: Nghiệm thu giáo trình dự án JICA giai đoạn 2 (Giáo trình Cơ học cơ sở)
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng.

TS.

Đỗ Ngọc Viện

Chiều

14h00

Nội dung: Nghiệm thu, thẩm định giáo trình Xây dựng nền đường hệ Đại học
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: TS. Phạm Quốc Doanh; Ths.Phạm Văn Huỳnh (Khoa Công trình); Bà Nguyễn Thị Úy; Ông Hoàng Đình Hồng

Hiệu trưởng

14h00

Nội dung: Nghiệm thu giáo trình dự án JICA giai đoạn 2 (Giáo trình An toàn lao động)
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng.

TS. Ngô Quốc Trinh

Thứ Bảy

14/06

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

15/06

Sáng

   

Chiều

   
 
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook