Lịch công tác tuần 40 năm 2014 (từ 29/09 đến 05/10)

Lịch công tác tuần 40 năm 2014

TUẦN 40 THEO NĂM 2014

TUẦN 08 THEO NĂM HỌC 2014-2015

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 29/09/2014 đến ngày 05/10/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

29/09

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu
Địa điểm: Phòng khách Hiệu trưởng
Thành phần: Các đồng chí BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
 Bí thư đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp Giáo sư Học viện khoa học ứng dụng Quốc gia Pháp- INSA
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ô. Long (PHT); Ô. Trinh; Ô. Lâm; 

Phó HT

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba

30/09

Sáng
8h30

 

 

Sáng 9h30

Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: BCH Đảng ủy.

Nội dung: Tiếp đại diện Trường đại học Valenciennes- Pháp
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ô. Trinh

 Bí thư đảng ủy

 

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp giao ban toàn trường
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Ban Giám hiệu; Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn; Các đồng chí làm kế hoạch đào tạo của các Khoa và Phòng đào tạo;
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Ô.Hòa; Ô.Long; Ô.Tuấn B.Điệp; Ô.Hưng (Tổ Công trình); B.Thanh (Tổ kế toán)
Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: Ô.Bằng; Ô.Dậu; Ô.Sơn; B.Sơn; Ô.Thái
Hiệu trưởng

Thứ Tư

01/10

Sáng

Nội dung: Họp thẩm định CTĐT ngành Logistics và Vận tải đa phương thức
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Phòng Đào tạo; Lãnh đạo khoa KTVT; các GV bộ môn Vận tải sắt
Hiệu trưởng 

Chiều

   

Thứ Năm 02/10

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu Giáo trình: Tiếng Anh 3 - Chuyên ngành Kinh tế xây dựng.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Ô.Trinh, Ô. Thái, B.Hiền (P.KHCN-HTQT); Bà Tuyết, Bà Dương Hồng Anh, Bà Thủy  (Khoa KHCB); Ths. Trần Thị Thắng ( Trường CĐ Công nghệ và TM Hà Nội); Ths. Vũ Ngọc Long ( Học viện chính trị HCM).

Ông Nguyễn Văn Lâm- Trưởng phòng đào tạo.

Thứ Sáu

03/10

Sáng
8h00

Nội dung: Thông qua biên bản duyệt quyết toán ngân sách năm 2013.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ban Giám hiệu; B.Thanh (P.TCCB); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Sự (P.HC-QT); B.Thủy, B.Ánh (P.TCKT); Ô. Cường, B.Hương (Ban Xây dựng cơ bản).
 Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Bảy

04/10

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

05/10

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook