Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025

Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Nhà trường. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ VII (2021 - 2023), xác định mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới, đặc biệt là hiệp thương bầu ra Ban chấp hành khóa mới với đầy đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để lãnh đạo công tác Hội và phong trào sinh viên của nhà trường có bước tiến vượt bậc trong nhiệm kỳ mới.

Nội dung chương trình:

  • - Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2021 - 2023 và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2025.
  • - Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023 - 2025.
  • - Hiệp thương bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian tổ chức: Ngày 25/5/2023

Địa điểm: Hội trường lớn, phân hiệu Hà Nội

Thành phần tham gia:

  • - Sinh viên, hội viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Trường
  • - Đại biểu, khách mời theo Giấy mời.