Hội Nghị Ký kết Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Và Trường Đại Học Công Nghệ GTVT

Hội Nghị Ký kết Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Và Trường Đại Học Công Nghệ GTVT

Hội trường lớn, Phân hiệu Hà Nội

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 15h30 chiều thứ Năm, ngày 18 tháng 01 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

2. Thành phần tham dự

Tập thể lãnh đạo Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện; Trưởng, Phó các bộ môn và các em sinh viên quan tâm đến dự.

Trân trọng kính mời các Thầy cô giáo và các em sinh viên đến tham dự đúng giờ.