Hội nghị sơ kết nhiệm vụ KHCN-ĐMST nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ KHCN-ĐMST nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Phòng họp T3H3 - Cơ sở đào tạo Hà Nội
  1. Mục đích, yêu cầu

Tổng kết những thành tựu KHCN đã đạt được trong năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, rút ra những bài học và định hướng phát triển KHCN, ĐMST trong các năm tiếp theo.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học, chuyên gia, nhóm nghiên cứu, những cá nhân có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

Tuyên dương cá nhân, nhóm sinh viên tiêu biểu có thành tích KHCN, ĐMST xuất sắc trong năm học 2023-2024.       

  1. Nội dung hội nghị

Các nội dung chính của Hội nghị gồm:

- Tổng kết những thành tựu KHCN đã đạt được trong năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công nghệ GTVT;

- Trao tặng giấy khen, phần thưởng cho các cá nhân, nhóm sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động KHCN, ĐMST trong năm học 2023-2024;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động KHCN, ĐMST;

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị

- Thời gian tổ chức: Ngày 17/5/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Công nghệ GTVT.

  1. Chương trình Hội nghị

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1.

14:30 - 15:00

Đón tiếp đại biểu

BTC

2.

15:00 -15:10

Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

MC

3.

15:10 – 15:20

Phát biểu của LĐ Nhà trường

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Hiệu trưởng

4.

15:20 – 15:35

Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN, ĐMST năm học 2023-2024

TS. Ngô T.Thanh Hương, Trưởng phòng KHCN&HTQT

5.

15:35 – 15:50

Thảo luận

 

6.

15:50 – 16:00

Tuyên bố Quyết định khen thưởng

TS. Dương T.Ngọc Thu

Trưởng phòng TCCB

7.

16:00 – 16:15

Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về KHCN, ĐMST

MC

8.

16.15 – 16:20

Bế mạc

MC

  1. Thành phần tham gia

- Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường;

- Các cá nhân, nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN, ĐMST.