Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực BIM trong xây dựng công trình

Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực BIM trong xây dựng công trình

Phòng họp Tầng 3 H3, Trường ĐH Công nghệ GTVT

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2023-2024 và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2024; Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng BIM trong xây dựng công trình”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo cơ hội cho các chuyên gia, nhà quản lý dự án, các nhà nghiên cứu và sinh viên trong ngành xây dựng để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về BIM;

- Tạo nền tảng để chia sẻ kiến thức và thông tin về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến BIM;

- Khám phá cơ hội và thách thức trong việc phát triển và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực ứng dụng BIM trong xây dựng;

- Thúc đẩy việc ứng dụng BIM trong ngành xây dựng bằng cách giới thiệu các phương pháp và công cụ mới nhất;

- Thúc đẩy sự hợp tác giữa các công ty xây dựng, trường đào tạo, và các cơ quan quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo và ứng dụng BIM.

2. Nội dung Tọa đàm

Các nội dung chính của Tọa đàm gồm:

  • - Tầm quan trọng của BIM trong lĩnh vực xây dựng.
  • - Thực trạng áp dụng BIM tại Việt Nam.
  • - Ứng dụng BIM trong xây dựng công trình.
  • - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho BIM.
  • - Quản lý dự án ứng dụng công nghệ BIM.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Tọa đàm

  • - Thời gian tổ chức: Thứ tư, 17/4/2024.
  • - Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 3 - nhà H3, Trường ĐH Công nghệ GTVT (Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội).