Kế hoạch Tổ chức Khóa học Đào tạo MC - Người dẫn chương trình UTT năm 2023

Kế hoạch Tổ chức Khóa học Đào tạo MC - Người dẫn chương trình UTT năm 2023

Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

KẾ HOẠCH
Tổ chức Khóa học “Đào tạo MC – Người dẫn chương trình UTT” năm 2023

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
- Tổ chức lớp học kỹ năng để các bạn sinh viên rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, khả năng nói lưu loát trước đám đông, thể hiện được mình trước công chúng;
- Hỗ trợ đào tạo cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng dẫn chương trình, các kỹ năng về tiếng nói sân khấu, ngôn ngữ hình thể, khả năng diễn xuất và các kiến thức bổ trợ cho một MC chuyên nghiệp; thông qua khóa học để thành lập Câu lạc bộ MC của Trường Đại học Công nghệ GTVT;
- Thông qua lớp học, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có khả năng có thể tham gia tích cực vào việc tổ chức các sự kiện, chương trình của Nhà trường và các sự kiện Nhà trường đăng cai.
 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 các ngày thứ Ba (18/4/2023), (25/4/2023), (09/5/2023).
2. Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Đối tượng: là sinh viên đang học tập tại 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT.
 

IV. NỘI DUNG
      Sinh viên sẽ được lên lớp với MC chuyên nghiệp trong nghề với các nội dung chuyên đề về kỹ năng, phương pháp dẫn chương trình:
1.    Sử dụng giọng nói phù hợp với từng chương trình (phần lễ/ phần hội/ hoạt náo).
2.    Học cách giải phóng cơ thể, những kỹ năng cần có để xóa bỏ sự tự ti của bản thân.
3.    Xử lý tình huống trong phỏng vấn.
4.    Biên tập nội dung lời dẫn.
5.    Tác phong sân khấu (đi đứng, ăn mặc, giao tiếp).
6.    Xử lý tình huống phát sinh trên sân khấu.
7.    Phỏng vấn, giao lưu (thầy cô, khán giả).
 

V. Thời hạn đăng ký
     Sinh viên đăng ký khóa học từ ngày 03/04/2023 đến hết 17h00 ngày 17/04/2023 theo đường link BTC thông báo.
 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
-  Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức, dự trù kinh phí trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
- Tạp chí điện tử UTT phụ trách truyền thông trước, trong và sau khi khóa học diên ra.
- Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện, Phòng Hành chính quản trị hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật khi chương trình diễn ra.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ giáo viên dạy khi khóa học diễn ra.
- Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí cho cuộc thi.
- Các Cơ sở đào tạo, các Khoa, GVCN, CVHT triển khai nội dung Kế hoạch đến sinh viên. Động viên các bạn sinh viên tham gia khóa học. 
Trên đây là kế hoạch tổ chức Khóa học “Đào tạo MC – Người dẫn chương trình UTT” năm 2023. Nhà trường đề nghị các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.