Talkshow: Top 5 kỹ năng mềm – Nếu không có khó kiếm việc làm tốt năm 2023

Talkshow: Top 5 kỹ năng mềm – Nếu không có khó kiếm việc làm tốt năm 2023

Giảng đường A1 - Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức talk show “Top 5 kỹ năng mềm – Nếu không có khó kiếm việc làm tốt” năm 2023, nội dung cụ thể như sau: