Vòng chung kết cuộc thi “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Embracing the Digital Age”

Vòng chung kết cuộc thi “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Embracing the Digital Age”

Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Embracing the Digital Age”, nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp, khuyến khích sinh viên thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến ngành học Thương mại điện tử, Logistics;
- Thúc đẩy sự ham học hỏi và trao đổi ý kiến trong cộng đồng học thuật, sinh viên có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có cùng đam mê trong lĩnh vực tranh biện, đồng thời xây dựng mối quan hệ quý báu và hợp tác trên nhiều khía cạnh xã hội;
- Các lớp sinh viên triển khai kế hoạch, tìm kiếm và đề cử sinh viên đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi.


2. Đối tượng dự thi, nội dung và cơ cấu giải thưởng
2.1. Đối tượng dự thi: Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
2.2. Nội dung: Sinh viên dự thi theo nhóm và theo sự hướng dẫn của BTC.
2.2. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 2.000.000 VNĐ
- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 1.500.000 VNĐ
- 01 giải Ba: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 1.000.000 VNĐ
- 01 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 500.000 VNĐ
 

3. Thời gian tổ chức
- Từ ngày 04/11/2023 – 12/11/2023: Mở đơn đăng ký
- Từ ngày 13/11/2023 – 19/11/12023: Thi vòng bảng 1
- Từ ngày 20/11/2023 – 26/11/2023: Thi vòng bảng 2
- Từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023: Thi vòng tứ kết
- Ngày 06/12/2023: Thi chung kết.