Cuộc thi: Rung chuông vàng Tiếng Anh năm học 2023-2024

Cuộc thi: Rung chuông vàng Tiếng Anh năm học 2023-2024

Hội trường lớn, Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng Tiếng Anh năm học 2023 - 2024, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích, lý thú cho sinh viên trên tinh thần học mà chơi, chơi mà học;

- Giúp sinh viên yêu thích môn tiếng Anh có cơ hội thử sức và đánh giá năng lực, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân.

2. Đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức:

- Đối tượng dự thi: Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

- Thời gian: 8h00 sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

3. Thể lệ cuộc thi

- Nội dung thi: Các kiến thức liên quan đến tiếng Anh, bao gồm cả kiến thức học thuật và hiểu biết thực tế.

- Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký thông tin dự thi qua link của BTC trước ngày 20/4/2024.

- Cách thức thi: Cuộc thi được tổ chức thi trực tiếp tại HTL với 03 vòng thi:

Vòng

Tên gọi

Số lượng câu hỏi

Thời gian trả lời

1

Khởi động

10

10s/câu hỏi

2

Tăng tốc

10

15s/câu hỏi

3

Rung chuông vàng

15

20s/câu hỏi

          + Sinh viên dự thi sẽ ngồi đúng vị trí trong HTL theo số báo danh đã được thông báo.

          + Thí sinh trả lời câu hỏi ở 3 vòng thi bằng cách ghi câu trả lời vào bảng và giơ cao khi có hiệu lệnh.

          + Nếu trả lời sai, bị loại và bước ra khỏi vị trí dự thi.

          + Nếu trả lời đúng thì tiếp tục thi đấu và đến với câu hỏi tiếp theo.

          + Thí sinh còn lại cuối cùng ở vòng 3 và là người trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng và rung được chuông vàng.

4. Cơ cấu giải thưởng

    - 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 1.500.000 VNĐ

    - 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 1.000.000 VNĐ

    - 01 giải Ba: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 500.000 VNĐ

    - 02 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Nhà trường và 300.000 VNĐ