Khảo sát chính thức Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học UTT

Khảo sát chính thức Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học UTT

Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

Chương trình Khảo sát chính thức Đánh giá ngoài 11 chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Công nghệ GTVT sẽ diễn ra cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 5/4-9/4/2024

- Địa điểm: Phân hiệu Hà Nội, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Lãnh đạo các đơn vị.

- Hội đồng Tự đánh giá; Ban thư ký và các nhóm chuyên trách 11 CTĐT.

Rất mong các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp triển khai nội dung chương trình hiệu quả.