Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Trao bằng tốt nghiệp sinh viên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
- Động viên, khích lệ các sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập tốt trong quá trình học tập, tạo động lực cho học viên, sinh viên tiếp tục phấn đấu sau khi ra trường;
- Tạo môi trường để sinh viên lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về Nhà trường, thầy cô, bạn bè, giúp sinh viên phát huy tinh thần học tập, thêm yêu trường, lớp.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian: 8h30 sáng Thứ Tư, ngày 24/5/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Dành cho các sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2023.