Công bố quyết định thành lâp Nhóm nghiên cứu mạnh Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giao thông vận tải


Công bố quyết định thành lâp Nhóm nghiên cứu mạnh Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giao thông vận tải

10:00
Phòng họp tầng 3 nhà H3 - Phân hiệu Hà Nội.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang thay đổi thế giới từng ngày, từng giờ. Trong thời đại và tình hình mới, lĩnh vực giao thông vận tải đã có những chuyển biến mạnh mẽ để không đứng ngoài xu thế. Đối với Trường ĐHCNGTVT, nhà trường đã bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Bộ GTVT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Đặc biệt, trong NCKH Nhà trường đặt mục tiêu tập trung áp dụng vào xử lý các vấn đề cốt lõi của ngành GTVT như: cơ sở hạ tầng giao thông; cơ sở dữ liệu dùng chung; tự động hóa các hoạt động quản lý chất lượng công trình, các sản phẩm của ngành GTVT; điều hành, tổ chức giao thông, vận tải và logistics; an toàn giao thông…

Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ, tạo cơ chế điều kiện để phát triển các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh liên quan đến lĩnh vực công nghệ 4.0. Lễ công bố quyết định và ra mắt Nhóm nghiên cứu mạnh về Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong Giao thông vận tải được tổ chức vào lúc 10h00 thứ Hai, ngày 29/11/2021.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LẾ CÔNG BỐ

STT

Thời gian

Nội dung

1.

9:45-10:00

Đón tiếp đại biểu                                   

2.

10:00-10:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3.

10:05 – 10:10

Công bố quyết định thành lập Nhóm nghiên cứu mạnh I4T

4.

10:10 -10:30

Lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định + hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Nhóm

6.

10:30-11:00

Đại diện Nhóm phát biểu và trình bày báo cáo tổng quan về các định hướng nghiên cứu của Nhóm

7.

11:00 – 11:05

Chụp ảnh lưu niệm