Hội nghị khoa học Phát triển hạ tầng Logistics: Kinh nghiệm quốc tế và cơ hội, thách thức tại Việt Nam

11:09

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023 và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị khoa học “Phát triển hạ tầng Logistics, kinh nghiệm quốc tế và cơ hội, thách thức tại Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

- Trao đổi học thuật về lĩnh vực hạ tầng logistics giữa các giảng viên, sinh viên của Trường với các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học trong nước, quốc tế và các doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, lĩnh hội và tiếp thu khoa học công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế uy tín của Nhà trường.

- Hội thảo đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Nội dung chính của hội thảo

  • Những kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng logistics và bài học cho Việt Nam
  • Định hướng, quy hoạch và những cơ hội thách thức phát triển hạ tầng logistics tại Việt Nam.
  • Hiện trạng và các giải pháp chuyển đổi số ngành Logistics Việt Nam

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian tổ chức: Ngày 09 tháng 9 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Thành phần tham gia

- Khách mời: các chuyên gia, các nhà khoa học về các lĩnh vực logistics và hạ tầng logistics; giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

- Báo cáo viên: Các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các giảng viên nghiên cứu về lĩnh vực phát triển hạ tầng logistics.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông.

Chương trinh hội nghị

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu, check in

BTC

8:30 – 8:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

BTC

8:35 – 8:40

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UTT

BTC

8:40 – 8:45

Tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm

BTC

8:45 – 9:15

Chuyên đề 1:

Challenges and Solutions in Logistics Infrastructure – How to find Best Practises?

Prof. Dr. Michael Lehmann

Erfurt University of Applied Sciences

9:15 – 9:45

Chuyên đề 2:

Phát triển hạ tầng Logistics kết nối hành lang vận tải thuỷ khu vực phía Bắc: cơ hội và thách thức

TS. Trương Thị Mỹ Thanh

Trường Đại học Công nghệ GTVT

9:45 – 10:15

Chuyên đề 3:

Định hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng Logistics Đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn 2050

TS. Lê Thu Huyền

Trường Đại học GTVT

10:15 – 10:45

Chuyên đề 4:

Hiện trạng và các giải pháp chuyển đổi số ngành Logistics Việt Nam

Ông Vũ Ngọc Điện

Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

10:45 – 11:25

Thảo luận / Q&A

TS. Trương Thị Mỹ Thanh

11:25 - 11:30

Bế mạc

BTC