Hội thảo khoa học Nghiên cứu, ứng dụng một số phương pháp tính toán và công nghệ vật liệu tiên tiến trong đánh giá và nâng cao hiệu quả làm việc của kết cấu công trình


Hội thảo khoa học Nghiên cứu, ứng dụng một số phương pháp tính toán và công nghệ vật liệu tiên tiến trong đánh giá và nâng cao hiệu quả làm việc của kết cấu công trình

08:30
Phòng họp tầng 3 nhà H3 - Phân hiệu Hà Nội.

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên tới dự Hội thảo khoa học:

"Nghiên cứu, ứng dụng một số phương pháp tính toán và công nghệ vật liệu tiên tiến trong đánh giá và nâng cao hiệu quả làm việc của kết cấu công trình"

- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Kết cấu Vật liệu- Khoa Công trình

- Thời gian: Từ 8h30-11h15, thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H3

Thông tin về các diễn giả: PGS.TS. Vũ Hoài Nam, TS. Lê Nguyên Khương, ThS.Trần Thị Lý, ThS. Trịnh Hoàng Sơn

Một số thông tin về Hội thảo: