Hội thảo về thiết bị thi công hiện đại và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên


Hội thảo về thiết bị thi công hiện đại và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

08:00
Phòng họp Tầng 3 Nhà H3 - Phân hiệu Hà Nội

Nhà trường tổ chức chương trình “Hội thảo về thiết bị thi công hiện đại và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên” cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Định hướng nghề nghiệp, tạo động lực và niềm tin cho sinh viên theo học ngành Cơ khí.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

13h00’ - 13h15’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

Phát biểu khai mạc chương trình

Đại diện Nhà trường

13h15’ - 14h30’

Giới thiệu công nghệ thi công TBM của hãng HerrenKnecht

Chuyên gia nước ngoài

Tọa đàm và định hướng cho sinh viên

Chuyên gia, đại biểu tham dự

14h30’ - 14h45’

Giải lao

 

14h45’ - 17h00’

Giới thiệu máy xây dựng đa năng của hãng Brokk phục vụ thi công, xây dựng và cứu hộ cứu nạn.

Chuyên gia của hãng Brokk-Thụy Điển.

Tọa đàm và định hướng cho sinh viên

Chuyên gia, đại biểu tham dự

Phát biểu kết thúc chương trình

Đại diện Nhà trường

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Từ 13h00 đến 17h00 thứ Tư ngày 08 tháng 01 năm 2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3 - Phân hiệu Hà Nội.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chuyên gia chuyển giao công nghệ của hãng HerrenKnecht - CHLB Đức;

- Chuyên gia chuyển giao công nghệ của hãng Brokk - Thụy Điển;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Xây dựng Việt Tiến;

- Đại diện trong Trường: Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Phòng KHCN-HTQT, Phòng Đào tạo Sau đại học;

- Thành phần triệu tập:

            + Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng;

            + Giảng viên Bộ môn xây dựng Cầu - Hầm;

            + Sinh viên chuyên ngành Máy xây dựng;

            + Giảng viên và sinh viên trong Trường quan tâm tới dự.