Tọa đàm Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học


Tọa đàm Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học

08:00
Trực tuyến và Trực tiếp

Chương trình tọa đàm “Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học” nằm trong khuôn khổ đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với mục đích hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học từng bước hình thành các mô hình khởi nghiệp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên. Tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong nhà trường nhằm phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh việc chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu sinh viên, giảng viên thành các mô hình, dự án khởi nghiệp có giá trị cao cho doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội. Từng bước nâng cao khả năng vốn hóa nguồn tri thức của các cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung:

 • Báo cáo một số mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của một số cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
 • Một số yêu cầu về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với hoạt động khởi nghiệp Quốc gia.
 • Thảo luận đề xuất một số mô hình cốt lõi chung cho các cơ sở đào tạo và đề xuất các cơ chế triển khai thực hiện.

Thông tin về chương trình Tọa đàm

1. Thời gian: 08h30-11.30, ngày 19/10/2021.

2. Địa điểm: Hội trường Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Hà Nội.

3. Hình thức: Hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến 

4. Thành phần:

 • Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Lãnh đạo Vụ Công tác chính trị và học sinh sinh viên và các Vụ liên quan; Lãnh đạo Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.
 • Đại biểu tham dự: Đại diện lãnh đạo 30 trường đại học trong cả nước.
 • Đại diện một số các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08.00 – 08.30

Đăng nhập hệ thống và kiểm tra đường truyền, hình ảnh, âm thanh

BTC

08h30-08h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Bùi Tiến Dũng

08h35 – 08h50

Phát biểu khai mạc Tọa đàm

TS. Ngô Thị Minh Thứ trưởng Bộ GDĐT

08h50 – 09h45

Giới thiệu một số mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục đại học:

 • Đại học Ngoại thương;
 • Đại học Huế;
 • Đại học Công nghệ giao thông vận tải.

Đại diện các đơn vị

 

 

 

09h45-10h00

Một số yêu cầu về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho DNNVV và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tại Việt Nam hiện nay

Vụ GDCTHSSV

10h00-11h00

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề:

 • Cốt lõi của mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở GDĐH;
 • Mô hình, nhân sự tổ chức;
 • Nhiệm vụ giải pháp.

Các đại biểu

11h00 – 11h10

Bế mạc và Kết thúc tọa đàm

TS. Ngô Thị Minh, Thứ Trưởng Bộ GDĐT