Công văn của Bộ GTVT về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19