Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe sinh viên Khóa 71


Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe sinh viên Khóa 71

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Chương trình công tác sinh viên năm học 2020 - 2021, Nhà trường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 71, kế hoạch như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 71 hệ Đại học chính quy.

2. Thời gian, địa điểm

2.1. Đối với Cơ sở Vĩnh Phúc

- Thời gian dự kiến: Từ 7h30, thứ Bảy , ngày 21 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường lớn – Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

2.2. Đối với Phân hiệu Hà Nội

- Thời gian: Từ 7h00, ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội.

3. Nội dung khám:

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe, các chỉ tiêu cần khám như sau:

STT

NỘI DUNG

1

Khám lâm sàng tổng quát ( Thể lực, Huyết áp, Khám Nội, Khám Mắt, Khám Tai-Mũi-Họng, Khám Răng - Hàm - Mặt, Khám Ngoại - Da liễu)

2

Siêu âm màu ổ bụng

3

Tổng phân tích máu (20 chỉ số)

4

Kết luận hồ sơ khám sức khỏe, đóng dấu pháp nhân theo quy định của ngành Y tế.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với bệnh viện đa khoa Phương Đông, lập lịch khám, phối hợp với các đơn vị trong Trường và đơn vị khám sức khỏe chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe;

- Phối hợp với các khoa quản lý sinh viên, GVCN đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo quy định, đến khám theo lịch đã thông báo.

- Tổng hợp kết quả sau đợt khám, báo cáo Ban Giám hiệu.

4.2. Trạm y tế: Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe, giám sát công tác khám sức khỏe của cơ sở y tế đối với sinh viên của Trường.

4.3. Phòng Hành chính quản trị phối hợp với phòng Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày khám sức khỏe.

4.4. Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai kế hoạch khám sức khỏe đến lớp quản lý, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện khám sức khỏe đầy đủ theo thông báo.

- Quản lý sinh viên lớp chủ nhiệm thực hiện khám sức khỏe theo đúng lịch phân công.

Những trường hợp sinh viên không đến khám theo lịch, yêu cầu sinh viên phải khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên và nộp lại giấy KSK tại VPMC (P104 - H3) trước ngày 30/11/2020.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, sinh viên các lớp khóa 71 thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.    

 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE CHI TIẾT CHO SINH VIÊN KHÓA 71
TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

TT

Lớp

Ngành học

Thời gian khám

Ghi chú

Khoa Kinh tế vận tải

1

71DCKT21

Kế toán doanh nghiệp

Từ 7h30 -9h30
ngày 21/11/2020

 

2

71DCKT22

Kế toán doanh nghiệp

 

3

71DCKT23

Kế toán doanh nghiệp

 

4

71DCKT24

Kế toán doanh nghiệp

 

5

71DCKT25

Kế toán doanh nghiệp

 

6

71DCKT26

Kế toán doanh nghiệp

 

7

71DCKX21

Kinh tế xây dựng

Từ 9h30-11h30
ngày 21/11/2020

 

8

71DCKX22

Kinh tế xây dựng

 

9

71DCKX23

Kinh tế xây dựng

 

10

71DCLG21

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

11

71DCVT20

Logistics và vận tải đa phương thức

 

12

71DCVT21

Logistics và vận tải đa phương thức

 

13

71DCVT22

Logistics và vận tải đa phương thức

 

14

71DCVT23

Logistics và vận tải đa phương thức

 

15

71DCQT01

Quản trị kinh doanh

Từ 13h00 - 15h30
ngày 21/11/2020

 

16

71DCQT02

Quản trị kinh doanh

 

17

71DCQT03

Quản trị kinh doanh

 

18

71DCQT04

Quản trị kinh doanh

 

19

71DCQT05

Quản trị kinh doanh

 

20

71DCTD21

Thương mại điện tử

 

21

71DCTD22

Thương mại điện tử

 

22

71DCTN21

Tài chính - Ngân hàng

 

23

71DCTN22

Tài chính - Ngân hàng

 

24

71DCTN23

Tài chính - Ngân hàng

 

Khoa Công trình

25

71DCDD20

CNKT Công trình XDDD và CN

Từ 15h00-17h00
 ngày 21/11/2020

 

26

71DCDD21

CNKT Công trình XDDD và CN

 

27

71DCDD22

CNKT Công trình XDDD và CN

 

28

71DCDD23

CNKT Công trình XDDD và CN

 

29

71DCGT21

CNKT XD Cầu đường bộ

 

30

71DCGT22

CNKT XD Cầu đường bộ

 

31

71DCGT23

CNKT XD Cầu đường bộ

 

32

71DCMO21

CNKT môi trường

 

Khoa Công nghệ thông tin

33

71DCTT21

Công nghệ thông tin

Từ 7h30 - 9h00
ngày 22/11/2020

 

34

71DCTT22

Công nghệ thông tin

 

35

71DCTT23

Công nghệ thông tin

 

36

71DCTT24

Công nghệ thông tin

 

37

71DCHT21

Hệ thống thông tin

 

38

71DCHT22

Hệ thống thông tin

 

39

71DCHT23

Hệ thống thông tin

 

40

71DCTM21

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Từ 9h00 - 11h30,
 ngày 22/11/2020

 

41

71DCTM22

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

42

71DCDT21

CNKT Điện tử viễn thông

 

43

71DCDT22

CNKT Điện tử viễn thông

 

44

71DCCN21

CNKT Cơ điện tử

 

45

71DCCN22

CNKT Cơ điện tử

 

Khoa Cơ khí

46

71DCOT21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Từ 13h00 -14h30
 ngày 22/11/2020

 

47

71DCOT22

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

48

71DCOT23

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

49

71DCOT24

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

50

71DCOT25

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

51

71DCCK01

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Từ 14h30 - 16h30
ngày 22/11/2020

 

52

71DCCK02

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

53

71DCCK03

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

54

71DCCK04

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

55

71DCCO21

CNKT cơ điện tử Ô tô

 

56

71DCCO22

CNKT cơ điện tử Ô tô

 

         

Ghi chú: - GVCN đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đến đúng lịch theo thông báo;
               - Liên hệ thầy Đào Nhật Tân - SĐT 0985080855
                và Thầy Bùi Bá Vương - SĐT 0349599880

File đính kèm