Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 -2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 9.1 (2023-2025) và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024 nhằm chào đón tân học viên và ghi nhận kết quả nghiên cứu, học tập của các tân thạc sĩ. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và người học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nhà trường.

2. Yêu cầu

Lễ khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 9.1 (2023-2025) và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023 – 2024 phải được tổ chức đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng và nghiêm túc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Bắt đầu 14h30, thứ Bảy, ngày 30/9/2023

2. Địa điểm:

- Tại phân hiệu Hà Nội: Phòng họp tầng 3 nhà H3, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tại cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc: Phòng họp 301.B1, Nhà điều hành, Số 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự:

- Đại biểu Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Phòng đào tạo SĐH; Các Phòng liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Kinh tế vận tải, Cơ khí; Các giảng viên giảng dạy.

- Học viên thạc sĩ Khóa 9.1, các tân thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024.

4. Chương trình:

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Chào cờ

14h30-14h35

 

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

14h35-14h45

 

3

Công bố quyết định thành lập các lớp thạc sĩ K9.1, Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024

14h45-14h55

 

4

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu chào mừng buổi Lễ

14h55-15h05

 

5

Đại diện học viên Khóa 9.1 lên phát biểu và tặng hoa đại diện lãnh đạo Trường

15h05-15h10

 

6

Đại diện cho tân thạc sĩ lên phát biểu và tặng hoa đại diện lãnh đạo Trường

15h10-15h20

 

7

Lãnh đạo Nhà trường trao bằng cho tân thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024

15h20-15h30

 

8

Chụp ảnh lưu niệm

15h30-16h00

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo Sau đại học

- Đầu mối, chủ trì triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng và trao bằng;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch buổi lễ, chuẩn bị báo cáo tổng kết;

- Thông báo đến các học viên, tân thạc sĩ;

- Chuẩn bị Quyết định thành lập lớp thạc sĩ khóa 9.1, Quyết định công nhận tốt nghiệp;

- In bằng, bảng điểm cho học viên tốt nghiệp;

- Chuẩn bị trang phục trao Bằng tốt nghiệp;

- Sắp xếp chỗ ngồi.

2. Phòng Hành chính – Quản trị

- Phối hợp với Phòng đào tạo Sau đại học chuẩn bị Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ;

- Chuẩn bị phòng, băng rôn, maket, hoa để bục, nước uống cho đại biểu và học viên, đảm bảo về âm thanh và ánh sáng phục vụ buổi lễ.

3. Trung tâm CNTT- Thư viện

- Phụ trách âm thanh, micro, nhạc Quốc ca

4. Tạp chí điện tử và Khoa học Công nghệ giao thông

- Phụ trách chụp hình, viết bài đưa tin về buổi lễ đăng trên website Nhà trường.

5. Đoàn thanh niên

Điều động 02 sinh viên tình nguyện mặc áo dài phụ trách lễ tân của buổi lễ.

6. Học viên tham dự lễ

- Đến đúng thời gian quy định, trang phục lịch sự

- Đối với tân thạc sĩ mang theo CCCD để nhận bằng và phụ lục văn bằng;

- Học viên dự lễ ngồi đúng vị trí, tuân thủ theo hướng dẫn sắp xếp, điều phối của Ban tổ chức.

7. Phòng Tài chính – kế toán

Chuẩn bị kinh phí phục vụ buổi lễ theo Dự toán đã được phê duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, cá nhân được điều động, căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này để để buổi Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm học 2023-2024 thành công tốt đẹp ./.