Kế hoạch tổ chức Talk show Sinh viên UTT và câu chuyện về công việc trái ngành


Kế hoạch tổ chức Talk show Sinh viên UTT và câu chuyện về công việc trái ngành

Căn cứ chương trình Công tác sinh viên năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức talk show “Sinh viên UTT và câu chuyện về công việc trái ngành” như sau:

I. Mục đích:

- Cung cấp cho sinh viên UTT cái nhìn mở và cơ hội nghề nghiệp với sự đa dạng các ngành nghề khác bên cạnh các ngành nghề được đào tạo;

- Định hướng, chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp mà sinh viên UTT có thể thực hiện (bên cạnh các ngành nghề được đào tạo) sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Chia sẻ các câu chuyện hành nghề trái ngành từ các diễn giả để sinh viên có cái nhìn rõ ràng hơn về những khó khăn, thách thức, cơ hội và những điều cần biết khi xác định làm trái ngành sau khi ra trường;

- Giúp sinh viên chủ động tiếp cận, chuẩn bị các hành trang kỹ năng, kiến thức và tâm lý cần thiết với nhiều cơ hội nghề nghiệp khác;

- Mở rộng thị trường công việc, cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên UTT;

- Hỗ trợ đưa ra lời khuyên, tư vấn cho các bạn sinh viên có định hướng làm trái ngành học.

II. Thời gian, địa điểm:

- Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội (54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Thời gian: 8h00 sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020.

- Đối tượng: sinh viên năm hai Trường Đại học Công nghệ GTVT.

- Khách mời: Talk show sẽ có diễn giả từ các ngành nghề khác nhau, điểm chung là hiện nay đang công tác ở một lĩnh vực trái ngành.

III. Nội dung Talk show:

Một số định hướng chủ đề để diễn giả chia sẻ với các bạn sinh viên hoặc câu hỏi gợi ý được đặt cho diễn giả:

- Chia sẻ lý do làm trái nghề, kinh nghiệm, những gì gặp phải khi làm trái nghề? Làm trái nghề thì được và mất gì?

- Chia sẻ trong quá trình học Đại học học được những gì, quá trình dẫn tới có thể làm trái ngành, các kỹ năng trong 4 năm học Đại học liên quan/ giúp ích gì đến các công việc trái ngành?

- Chia sẻ thêm/ gợi ý/ đề xuất một số ngành nghề khác phù hợp với cử nhân kinh tế, kỹ sư ngành kỹ thuật...

- Đóng góp những tư duy của lĩnh vực này áp dụng vào lĩnh vực khác một cách mới mẻ, đạt hiệu quả cao nhất.

- Truyền nguồn cảm hứng về các cơ hội, sự phát triển khi làm nghề nghiệp khác nhau cho các thế hệ sinh viên qua câu chuyện “hành nghề trái ngành học” của các diễn giả.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Đào tạo chủ trì thực hiện, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa tổ chức, tuyên truyền tới sinh viên trong toàn trường;

- Phòng HCQT phụ trách cơ sở vật chất, market, băng rôn, đồ dùng cần thiết cho talk show;

- Trung tâm Công nghệ thông tin phụ trách kỹ thuật, máy móc trước và trong quá trình làm Talk show.