Kế hoạch tổ chức vòng 2, chung kết cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020