Mời đăng ký khóa học online ngắn hạn theo Học bổng Chính phủ Ấn Độ


Mời đăng ký khóa học online ngắn hạn theo Học bổng Chính phủ Ấn Độ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhận được thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tài Việt Nam về việc mời cán bộ, giảng viên đăng ký tham gia các khóa học bằng hình thức trực tuyến (online) theo chương trình học bổng ITECT của Chính phủ Ấn Độ. Các khóa học hoàn toàn miễn phí, các thầy cô có thể tham khảo thông tin và đăng ký theo hướng dẫn dưới đây:

Danh sách các khóa học theo học bổng ITECT của chính phủ Ấn Độ

STT

Tên khóa học

Thời gian

Link đăng ký

(https://itecgoi.in)

1.       

Engaged Buddhism A Joint Way Foward For India and ASEAN

04-06/03/2021

(https://bit.ly/37kEJuz)

2.       

International Training Programme On Management Systems

08-12/03/2021

(https://bit.ly/3bhepCN)

3.       

International Training Programme On Laboratory Quality Management Systems And Internal Audit

09-12/03/2021

(https://bit.ly/3u59WLM)

4.       

Water Transmission And Distribution Engineering

15-22/03/2021

(https://bit.ly/3prnkqi)

5.       

Next Generation Distribution System-Transmission Towards Smart Grids

15-19/03/2021

(https://bit.ly/3jShcWQ)

6.       

Big Data Analytics For Policy Planners

04-31/03/2021

(https://bit.ly/2Nb4Ug8)

7.       

Data Analytics For Beginners

22-26/03/2021

(https://bit.ly/3dm4Tku)

8.       

Finance For Non-Finance Background Leaders

08-12/03/2021

(https://bit.ly/3rY5vRa)

9.       

Promotion Of Start-Ups In Healthcare Sector

15-19/03/2021

(https://bit.ly/2Nz7bBS)

10.   

Entrepreneurship And Small Business Development -Trainers/Promoters Programme

15-26/03/2021

(https://bit.ly/3pro2DY)

11.   

International Programme On Institutional Planning And Management For Heads Of Educational Institutions

30/03-12/04/2021

(https://bit.ly/3anoVsO)

12.   

Programme On Pooled Investment Vehicles

01-05/03/2021

(https://bit.ly/3pryLy7)

13.   

Financial Instruments And Issuance Processes

15-19/03/2021

(https://bit.ly/37lW32l)

14.   

Online Programme On Financial Inclusion And Development

23-27/03/2021

(https://bit.ly/37oFoeu)

 

Cách thức đăng ký:

1. Khai và nộp hồ sơ online tại đây https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC?salt3=0bcfdc32d12020-2021&salt=6f101fbc9b3689&salt2=e70ba7f39340.

2. Gửi hồ sơ đã khai (file pdf) đến Đại sứ quán qua email scholarships.hanoi@mea.gov.in để Đại sứ quán chuyển tiếp hồ sơ về Ấn Độ.
 
Thông tin đăng nhập khóa học sau đó sẽ được gửi qua email đã được các thầy cô đăng ký trên hồ sơ online.