Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải