Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường ĐH Công nghệ GTVT

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 19/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 được ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 19/3/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, bảng tin của Trường.
2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1
Đúng 08 giờ 30 phút, ngày 29/3/2024 (Thứ 6) các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 có tên trong danh sách nêu trên, có mặt tại Hội trường lớn, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, địa chỉ số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội để làm các thủ tục dự thi, gồm: Tập trung nghe phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi, nộp lệ phí dự thi, xem số báo danh, phòng thi, sơ đồ các phòng thi... 
Các thí sinh được dự thi vòng 1 không nộp lệ phí dự thi theo Thông báo này sẽ không được tham dự kỳ thi.
3. Địa điểm và thời gian thi vòng 1
a) Địa điểm thi vòng 1: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, địa chỉ số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
b) Thời gian thi vòng 1
- Thời gian khai mạc kỳ thi: 06h30’ ngày 30 tháng 3 năm 2024, mời các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 dự khai mạc kỳ thi tại Hội trường lớn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
- Thời gian tổ chức thi vòng 1: ngày 30 tháng 3 năm 2024. Thời gian thi cụ thể từng phần thi được niêm yết tại các phòng thi.
4. Nội dung thi, hình thức thi vòng 1
- Hình thức thi vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.
Phần III: Tin học. Thời gian thi 30 phút
5. Lệ phí dự thi: 400.000 đồng/thí sinh (Bốn trăm ngàn đồng chẵn).
6. Nội dung liên quan khác
Đề nghị các thí sinh xem thông tin chi tiết tại Cổng thông tin điện tử (http://www.utt.edu.vn) hoặc tại bảng tin của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; đồng thời rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐHCNGTVTT ngày 19/3/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Nếu phát hiện sai lệch thông tin đề nghị có Đơn đề nghị gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổ chức cán bộ), Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (địa chỉ số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) trước ngày 26/3/2024 để xem xét, điều chỉnh (nếu có)./.

File đính kèm