Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển cao học Đợt 2 năm 2020