Thông báo Gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông