Thông báo gia hạn thời gian và hình thức nộp bài cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021


Thông báo gia hạn thời gian và hình thức nộp bài cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài và căn cứ đề xuất của Lãnh đạo 4 Khoa chuyên ngành. Ban tổ chức cuộc thi thông báo điều chỉnh thời gian dự thi Vòng 1 như sau:

Gia hạn thời gian nộp bài: Đến hết ngày 31/7/2021;

Hình thức nộp bài qua kênh Liên chi đoàn Khoa chuyên ngành, cụ thể:

  • Sản phẩm dự thi (ý tưởng/dự án) đứng tên Trưởng nhóm sau khi hoàn thiện sẽ nộp bài trực tiếp cho Thầy/ cô Liên chi đoàn Khoa: từ 26/7 ÷ 30/7/2021;
  • Sau đó Liên chi đoàn Khoa tổng hợp các bài dự thi gửi duy nhất về Ban tổ chức tại email: startup@utt.edu.vn, trong ngày 31/7/2021 (các bài nộp vào email sau 00h01’ ngày 01/8/2021 coi như không hợp lệ);
  • Ban tổ chức phối hợp Chuyên gia rà soát theo Thể lệ cuộc thi chọn 3 sản phẩm/Khoa, thời gian chọn từ ngày 01 ÷ 06/8/2021 để chuyển đến Hội đồng Giám khảo đánh giá kết quả Vòng 1 (Ban tổ chức chuyển kinh phí Vòng 1 đến các Khoa theo định mức: 2.000.000 đồng/sản phẩm sau rà soát). Kết quả Vòng 1: Sơ khảo được Ban tổ chức công bố tại trang tin http://startup.utt.edu.vn, trước 23h59’ ngày 08/8/2021.

Vòng 2: Chung kết cấp Trường từ ngày 09/8 ÷ 19/9/2021: Ban tổ chức căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch/Thể lệ cuộc thi đã ban hành sẽ công bố lịch sau. Mọi thông tin và hỗ trợ về cuộc thi liên hệ với Ban tổ chức:

⇒ ĐT: (024) 3.5528976/ 3.5526714 - 0982563446 (ThS. Đoàn Thu Thuỷ).

⇒ Email tiếp nhận bài dự thi (sản phẩm): startup@utt.edu.vn.

⇒ Trang tin công bố kết quả cuộc thi: http://startup.utt.edu.vn.