Thông báo Kế hoạch sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Kế hoạch sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024, kế hoạch làm việc, kế hoạch giảng dạy và học tập, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến sinh viên toàn trường như sau:
Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 16/02/2024 (tức từ ngày 26/12/2023 đến hết ngày 07/01/2024 Âm lịch). Sinh viên tiếp tục học theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023 – 2024 kể từ ngày 19/02/2024 (tức ngày 10/01/2024 Âm lịch).
Trong thời gian nghỉ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đề nghị sinh viên cần lưu ý:
- Vui đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, lành mạnh;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội;
- Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông;
- Theo dõi lịch học và lịch thi của Trường sau những ngày nghỉ Tết, tập trung đầy đủ về Trường dự học và dự thi theo lịch đã ban hành;
Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo đến sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện./.