Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành, chuyên ngành

Số lượng giáo sư bổ nhiệm (người)

Số lượng phó giáo sư bổ nhiệm (người)

1

Động lực

01

02

2

Giao thông vận tải

01

02

3

Xây dựng

01

02

4

Cơ khí

01

02

5

Cơ học

01

02

6

Công nghệ thông tin

01

02

7

Điện tử

01

02

8

Kinh tế

01

02

II. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm

        1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu của Trường.

        2. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu của Trường (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (theo mẫu đính kèm).

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

3. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (kèm theo bản dịch được công chứng).

4. Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Kính đề nghị các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 và có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký về Trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ (P303 - H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 09/01/2023.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại: 024.35526339, Email: phongtccb@utt.edu.vn)./.

File đính kèm
Share on facebook