Thông báo về việc bổ sung sách năm 2022

Kính gửi: Các Khoa và bộ môn trong toàn Trường

 Để đáp ứng nhu cầu về sách và tài liệu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện kính đề nghị các Khoa, Bộ môn có nhu cầu bổ sung sách, tài liệu vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi bản cứng tới Phòng Nghiệp vụ Thư viện, gửi bản mềm qua địa chỉ email: thuvien@utt.edu.vn trước ngày 29/7/2022.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ngô Thị Phương – Điện thoại: 0379 921 751

Trân trọng cám ơn!

File đính kèm