Thông báo về việc sử dụng App EMS dành cho sinh viên

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng App EMS dành cho sinh viên

Để tiếp nhận các thông tin nhanh chóng và đầy đủ về: kết quả học tập, lịch thi, danh sách thi, kế hoạch đào tạo, thông tin học phí và các hoạt động sinh viên..., Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo và yêu cầu toàn bộ sinh viên cài đặt và sử dụng App EMS sinh viên trên điện thoại di động. Sinh viên thực hiện cài đặt và sử dụng App theo hướng dẫn (file đính kèm).

Lưu ý: ID và password là tài khoản sinh viên đăng nhập trên trang qldt.utt.edu.vn.

Từ ngày 01/6/2023, tất cả các thông tin chính thức của Nhà trường liên quan đến người học sẽ được thông báo trên App EMS sinh viên.

 Đề nghị các GVCN, CVHT, cán bộ lớp sinh viên phổ biến thông báo và file hướng dẫn sử dụng đến lớp sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên Nhà trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 

 

 

File đính kèm