Thông báo về việc xét, tặng học bổng Quốc tế Nitori năm học 2020-2021


Thông báo về việc xét, tặng học bổng Quốc tế Nitori năm học 2020-2021

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên thi đua học tập và rèn luyện, góp phần thắt chặt tình hữu nghị quốc tế cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Nhà trường tổ chức xét chọn sinh viên xuất sắc trao học bổng quốc tế Nitori Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2020-2021. Trị giá mỗi suất học bổng 13.000.000 đồng/năm.

 1. Số lượng sinh viên: 10 sinh viên
 2. Tiêu chí xét chọn sinh viên được nhận học bổng:
  • Sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, CNKT Cơ khí, CNKT Cơ điện tử, CNKT Ô tô.
  • Kết quả học tập năm học 2020 - 2021 đạt từ 3.6; Xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên. Tích cực tham gia các hoạt động thắt chặt tình hữu nghị quốc tế cũng như có những đóng góp thiết thực cho xã hội trên tinh thần tự nguyện.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học. Ưu tiên những sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi
 3. Hồ sơ đăng ký xét chọn học bổng Quốc tế NITORI UTT gồm:
  • Đơn đăng ký xét chọn học bổng Quốc tế NITORI UTT
  • Bản khai lý lịch và thành tích học tập (theo mẫu)
 4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:
  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15/8/2021 – 25/8/2021
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Nhà H3 – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại 02435526714.
File đính kèm