Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập phục vụ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 3)


Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập phục vụ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 3)

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế - Trường Đại học Công nghệ GTVT (sau đây gọi là Trung tâm) tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học hệ chính quy tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ do Nhà trường tổ chức, đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian chính đợt 3 năm 2021:

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 18/6/2021.
  • Thời gian thi phân loại xếp lớp dự kiến: 20/6/2021.
  • Thời gian khai giảng dự kiến: 28/6/2021.

2. Chương trình bồi dưỡng và kinh phí

Trên cơ sở đăng ký của sinh viên, Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch, tư vấn bố trí xếp lớp theo cấp độ phù hợp và theo nhu cầu của sinh viên:

STT

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP

1

Lớp cấp độ 1 (dành cho SV thi sát hạch đạt từ 0 đến 200 điểm)

2

Lớp cấp độ 2 (dành cho SV thi sát hạch đạt từ 205 đến 300 điểm)

3

Lớp cấp độ 3 (dành cho SV thi sát hạch đạt từ 305 điểm trở lên)

4

Lớp ôn tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm bài *

 

3. Địa chỉ đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký online tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC VIỆC LÀM QUỐC TẾ

Phòng 101 nhà A3, Trường Đại học Công nghệ GTVT. Hotline: 0985.520.895 (Mr Hiếu).