Chùm ảnh ngày thi đầu tiên Cao đẳng 2008


Chùm ảnh ngày thi đầu tiên Cao đẳng 2008

Chùm ảnh ngày thi đầu tiên Cao đẳng 2008

Các thí sinh đến phòng đào tạo để chỉnh sửa thông tin 
Ảnh : QT - www.itt.edu.vn
SVTN hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi- Ảnh : QT - itt.edu.vn
Gọi thí sinh vào phòng thi tại địa điểm thi Cao đẳng GTVT - Ảnh : QT - itt.edu.vn

Thí sinh làm bài thi môn Vật lý -Ảnh : QT - itt.edu.vn

"Ngóng" con đang làm bài - Ảnh : QT - itt.edu.vn
Thí sinh ra về khi thi xong môn đầu tiên - Ảnh : QT- itt.edu.vn

 

Vẫn giải lại bài khi đã ra về - Ảnh : QT - itt.edu.vn

 

"Tớ còn sót câu này" - Ảnh : QT - itt.edu.vn

 

SVTN CĐ GTVT phân luồng giao thông sau giờ thi tại cổng trường ĐH Hà Nội - Ảnh : QT- itt.edu.vn

 

Ban tuyển sinh kiểm kê, niêm phong bài thi - Ảnh : QT- itt.edu.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thực hiện : QT