Đại hội công đoàn Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi Thái Nguyên lần thứ V

Đồng chí Nguyễn Văn Bảng - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đọc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2005-2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2008-2010. Báo cáo khẳng định: nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, Đảng bộ Phân hiệu, Công đoàn Trường, sự nỗ lực phấn đấu của Đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Phân hiệu đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng Phân hiệu phát triển lớn mạnh. Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, " nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội", Công đoàn còn làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HSSV. Bước vào nhiệm kỳ 2008-2010, Công đoàn Phân hiệu tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, phấn đấu xây dựng Phân hiệu phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Đại hội cũng đã nghe các ý kiến tham luận từ các tổ công đoàn trực thuộc. Được nghe các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Phân hiệu và Lãnh đạo Công đoàn Trường..

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và đoàn đại biểu Công đoàn Phân hiệu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ V- Nhiệm kỳ 2008- 2010 gồm 15 đồng chí. BCH Công đoàn Phân hiệu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Bảng làm Chủ tịch và đồng chí Lê Thị Hồng Điệp làm Phó chủ tịch Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2008-2010.

 
Share on facebook