NCS Phùng Bá Nhân bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

Sáng ngày 23/01, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Họp đánh giá luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, mã ngành 9580205 của NCS Phùng Bá Nhân với đề tài: “Nghiên cứu bê tông nhựa mặt đường sử dụng các loại phụ gia dạng sợi phân tán phù hợp điều kiện Việt Nam” tại Phân hiệu Hà Nội.

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lý Hải Bằng và TS. Nguyễn Minh Khoa - Trường Đại học Công nghệ GTVT. 

Tới dự buổi đánh giá luận án tiến sĩ gồm có các thành viên Hội đồng và các GS, PGS, các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng KHCN & HTQT, Khoa Công trình, các thầy cô giáo trong trường và người thân, bạn bè của NCS quan tâm đến dự.

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Phùng Bá Nhân

NCS Phùng Bá Nhân được công nhận NCS theo Quyết định số 4605 ngày 16/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT. Đến nay sau 3 năm học tập, nghiên cứu cùng với sự hỗ trợ của tập thể người hướng dẫn và các thầy cô, các nhà khoa học trong và ngoài Trường, NCS Phùng Bá Nhân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Trước đó, NCS đã công bố 04 bài báo khoa học, trong đó có 02 bài đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế ISI, 02 bài đăng tạp chí khoa học trong nước.

NCS. Phùng Bá Nhân trình bày nội dung luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá.

Buổi đánh giá diễn ra trong không khí nghiêm túc, khách quan, khoa học theo đúng quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS Phùng Bá Nhân trình bày tóm tắt nội dung luận án và trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long đã thông qua Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với 7/7 phiếu tán thành và đề nghị Trường Đại học Công nghệ GTVT cho NCS viết bản tóm tắt luận án và làm các thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Hội đồng nhất trí thông qua danh sách các cơ quan và cá nhân gửi bản tóm tắt luận án của NCS và Hội đồng ủy quyền cho Chủ tịch xem xét các nội dung sau khi chỉnh sửa.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng thông qua Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

Trải qua các giai đoạn phát triển cùng với những kết quả đã đạt được, Trường Đại học Công nghệ GTVT từng bước nâng cao và khẳng định vị thế của mình trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trong những năm qua, Nhà trường đã thu hút, tập trung được đội ngũ cán bộ nhà khoa học, giảng viên có chất lượng cao trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho sinh viên, học viên. Cùng với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị thí nghiệm hiện đại, các hoạt động đào tạo sau đại học được chú trọng: mở rộng quy mô tuyển sinh; tích cực đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng ứng dụng bám sát thực tiễn; các khâu từ tuyển sinh đầu vào, quản lý quá trình học tập, nghiên cứu đến việc đánh giá kết quả luận văn, luận án diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình hiện hành góp phần khẳng định chất lượng đầu ra cho các khóa tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghệ GTVT