Thư cảm ơn của Hiệu trưởng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT