Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến


Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến

Thực hiện kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20/04/2021 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 13/07/2021, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 700 cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Trường. PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Nhà trường có PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Báo cáo viên tại chương trình là GS.TS Trần Văn Phòng - Báo cáo viên cao cấp, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. 

Đến dự và học tập, còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng, Phó, Bí thư chi bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm ở cả ba cơ sở Đào tạo. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tuyến ở cả 3 đầu cầu các cơ sở Đào tạo, đảm bảo đúng các quy tắc phòng, chống dịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Điểm nổi bật của Đại hội XIII là không chi đánh giá kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng, mà còn tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh 1991); đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành Công cuộc đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

 

PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm nêu rõ: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái,… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về đường lối chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS.TS Trần Văn Phòng - Báo cáo viên cao cấp, ủy viên Hội đồng lý luận TW

Trong chương trình học tập, các cán bộ, giảng viên, đảng viên đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua các chuyên đề cụ thể: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. GS,TS Trần Văn Phòng đã giới thiệu, cung cấp và bổ sung cho các cán bộ, giảng viên, đảng viên Nhà trường nhiều nội dung, thông tin bổ ích về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ta trong những năm qua và định hướng trong những năm tiếp theo.

Hội nghị được diễn ra bằng hình thức trực tuyến, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Nhà trường

Qua đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cán bộ, giảng viên, đảng viên của Trường đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.