Kế hoạch Tổ chức Hội thi tiếng hát CB-VC-NLĐ chào mừng các sự kiện của Nhà trường trong tháng 11 năm 2019