Thư ngỏ kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động