Sinh viên ngành Công trình hào hứng chia sẻ kỹ năng – hành trang lập nghiệp

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2017-2018; để tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ sinh viên trang bị, phát triển các kỹ năng cân thiết góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Ngày 28/9/2017, tại CSĐT Hà Nội, khoa Công trình tổ chức chương trình Tọa đàm “Sinh viên ngành công trình phát triển kỹ năng”.

 
TS Ngô Thị Thanh Hương – Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa công trình phát biểu chỉ đạo Tại chương trình, các CB-GV trong Khoa đã trao đổi, chia sẻ với sinh viên về một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên ngành công trình, sự cần thiết sử dụng thành thạo các  phần mềm tin học ứng dụng, thử thách làm nhà khoa học và một số kỹ năng hội nhập…


TS Lê Hoàng Anh – Phó trưởng Khoa công trình chia sẻ, giao lưu cùng SV


TS Lê Nguyên Khương – Phó trưởng Mộ môn Kết cấu – Vật liệu xây dựng chia sẻ, giao lưu cùng SV


TS Vũ Hoài Nam – GV Bộ môn Đường bộ chia sẻ, giao lưu cùng SV


Sinh viên ngành công trình hào hứng trao đổi kỹ năng mềm

Share on facebook