Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 14/3/2021


Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 14/3/2021

04/03/2021

Kính gửi: Các đơn vị, Giảng viên, sinh viên, học viên toàn Trường.

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19; Để tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe của sinh viên, học viên, Nhà trường thông báo:

  • Tiếp tục kéo dài thời gian học tập trực tuyến đến hết ngày 14/3/2021. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khoá biểu đang thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ điểu kiện đảm bảo chất lượng dạy học (ưu tiên sử dụng Microsoft Teams).

  • Thời gian dự kiến quay trở lại giảng dạy và học tập tập trung: Thứ Hai, ngày 15/3/2021. Lịch giảng dạy và học tập được thực hiện theo đúng thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 đang thực hiện.

  • Trong trường hợp nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị quý thày cô, sinh viên, học viên tuân thủ đúng quy định về việc phòng ngừa dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đặc biệt thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội vào ngày 03/03/2021, cán bộ viên chức và người học của Trường từ ngày 03/03/2021 quay về Hà Nội cần chủ động khai báo y tế,  riêng đối với những người về từ 4 địa phương của Hải Dương gồm: TP Hải Dương, Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện tự cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày rời Hải Dương, trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập, làm việc theo kế hoạch.

Xem thêm: Danh sách tài khoản MS Teams Khóa 71

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên liên hệ: Phòng Đào tạo (CVHT, kế hoạch, TKB - ĐT: 02113.867.404; 02113.717229); Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm – Thầy Đức Anh: 0975790500; Thầy Kiên: 0946771280; Thầy Tùng: 0985 128 569).