Khoa đào tạo tại chức

Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 65 (đợt 2), khóa 66...
Thông báo kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 65 (đợt 2), khóa 66...

Thông báo kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 65 (đợt 2), khóa 66 (đợt 1) tại cơ sở Hà Nội

Khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động – Khóa học tháng 02 năm 2017
Khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động – Khóa học tháng 02 năm 2017

Nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của các cá nhân, doanh nghiệp trong lao động sản xuất, Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức khoá huấn luyện...

Liên Kết - Hợp Tác