KHOÁ HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM


KHOÁ HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Ngày đăng : 01/12/2015

1. Tên chương trình: Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tốc Việt Nam

2. Hệ đào tạo: Ngắn hạn

3. Thời gian đào tạo: 36 tiết ( 4 ngày )

Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết:                                          28 tiết

- Thảo luận, thực hành:                      7 tiết

- Kiểm tra kết thúc khóa học:            1 tiết

4. Mục tiêu của chương trình: Giới thiệu cho học viên cập nhập được phương pháp luận, các vấn đề kỹ thuật, cập nhập những thông tin mới đang áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tốc. Khóa đào tạo ngắn hạn nhằm giúp cho học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý khai thác, thi công các công trình phù hợp với thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý dự án và khai thác, bảo trì  đường cao tốc.

* Kiến thức: Trang bị cho học viên cập nhập được phương pháp luận, các vấn đề kỹ thuật, cập nhập những thông tin mới đang áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tố

* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý, thi công các công trình phù hợp với thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay ở Việt Nam; đồng thời nâng cao chất lượng trong quản lý dự án và khai thác, bảo trì  đường cao tốc.

5. Đối tượng:

Các học viên là các cán bộ quản lý dự án, nhà thầu thi công thuộc các dự án đường cao tốc VN.

6. Nhiệm vụ của học viên:

            - Nghiên cứu trước tài liệu học tập và tài liệu tham khảo;

            - Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;

            - Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận;

            - Tham gia kiểm tra kết thúc chương trình.

7. Tài liệu, thiết bị học tập:

  Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý dự án, khai thác và bảo trì đường cao tốc VN- Trường Đại học CN GTVT.

- Các tài liệu, văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý dự án, khai thác và bảo trì đường cao tốc:

  + Nghị định quản lý và bảo trì đường cao tốc;

  + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo đường cao tốc...

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

KHOA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC AUTOCAD
KHOA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC AUTOCAD

KHOA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC AUTOCAD

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TNV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TNV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TNV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tin tức

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...
Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến...

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường
Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề công nhân vệ sinh môi trường

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018
THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO THỜI GIAN BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018