Tiễn sinh viên sang học đại học tại Ấn Độ
0243.5526713 | 0243.8547536


Tiễn sinh viên sang học đại học tại Ấn Độ

  • 14:40:08 12/07/16

  • Hợp tác đào tạo Quốc tế

Sáng ngày 26 tháng 06 năm 2016, các thầy cô và tập thể sinh viên lớp Cầu đường Anh khóa 66 đã tới sân bay Nội Bài để tiễn sinh viên Nguyễn Minh Quang sang Ấn Độ du học theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT với các đối tác Ấn Độ.

du học sinh ấn độ
Thầy chủ nhiệm và sinh viên lớp Cầu đường Anh khóa 66 tặng hoa và chụp hình lưu niệm với sinh viên Nguyễn Minh Quang

Sinh viên Nguyễn Minh Quang- Lớp Cầu đường Anh khóa 66 đã nhận được học bổng toàn phần khóa học dài hạn 4 năm ngành công nghệ kỹ thuật giao thông tại trường đại học Visvesvaraya Technical, Bang Gangalore, Ấn Độ.

Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác của Ấn Độ về đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên được học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ. Trong 5 năm qua đã có khoảng 30 giảng viên, sinh viên tham gia các khóa đào tạo tiến sỹ, đại học và các khóa học ngắn hạn.