Đại học chính quy

Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy K73

Nhà trường thông báo Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy...

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm...

Thông báo ngưỡng ĐBCL đầu vào Đại học hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại...

Kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Trường ĐH Công nghệ GTVT công bố kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương...

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ GTVT trên hệ thống Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ GTVT trên hệ thống đăng...

Công bố kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ kết hợp

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả...

Nhu cầu hoàn thiện hạ tầng Logistics tại Việt Nam

Sự tác động của logistics đến hoạt động đến sự phát triển kinh tế là rất rõ...

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đại học chính quy...

Thông báo điều chỉnh thời hạn đăng ký xét tuyển đại học 2022

Trường Đại học Công nghê GTVT thông báo điều chỉnh thời hạn đăng ký xét tuyển...

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022...

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2022

Nhà trường hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2022 cho các em thí...

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

Nhà trường hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 cho các bạn thí...